top of page

Jag har länge funderat på varför vi bara pratar om kvinnliga börsvd:ar när vi diskuterar jämställt näringsliv...

Antalet kvinnliga börsvd:ar blir färre. Frågan har lyfts under vårvintern och i anslutning till internationella kvinnodagen den 8 mars – den dagen på året då medierna toppar bevakningen av kvinnor i näringslivet (läs:börsen), för att sedan återgå till det normala.

 

Jag har länge funderat på varför vi bara pratar om kvinnliga börsvd:ar när vi diskuterar jämställt näringsliv. Självklart behövs det fler kvinnor i börsbolagens topp. Men för att få det så måste vi börja med att se till – och prata om - att vi får fler kvinnor på vd-poster på många fler mellanstora företag, i många fler styrelser och i många fler branscher. Fler kvinnliga chefer ger ju per automatik en mycket bredare bas av potentiella kvinnliga börsvd:ar. 

 

Jag har jobbat med rekrytering och headhunting i över 20 år och jag upplever att det ändå har skett en förändring på marknaden. Idag får jag frågan från allt fler om att de söker en kvinnlig vd.

 

Vad är dina tankar, håller du med?75 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page