top of page

Outplacement är ett effektivt sätt att ge stöd och vägledning åt en uppsagd medarbetare. På Right On vill vi att dina medarbetare får en smidig karriärövergång och lägger stor vikt vid att skydda och stärka företagets varumärke.

Du kan få hjälp redan idag! Kontakta oss direkt så hittar vi en skräddarsydd lösning just för dig och ditt företag.

pexels-andrea-piacquadio-3756678.jpg

Outplacement

Ibland är en omorganisering av arbetskraften oundviklig, och då blir det viktigt att kunna ge stöd och vägledning åt dina anställda.

Vi erbjuder anpassade outplacementlösningar när en anställd inte kan, vill eller får vara kvar.

Behöver du en outplacementlösning?

Outplacement är ett effektivt sätt att ge stöd och vägledning åt en uppsagd medarbetare. På Right On tar vi hand om och coachar tills din anställda har fått nytt jobb. Upp till 6 månaders tid träffas vi regelbundet och hjälper deltagaren att finslipa sitt CV, jobbar med intervjutekniker och det allmänna välmåendet. Parallellt med coachning och vägledning hjälper vi till att scanna arbetsmarknaden och hittar relevanta jobb för kandidaten. Det fungerar som en omvänd rekryteringsprocess där våra erfarna coacher och konsulter söker upp passande arbetsplatser åt kandidaten!

Samtliga coacher/konsulter på Right On har över 10 års erfarenhet av outplacement och headhunting och följer med under hela resan. Vi är kvalificerade coacher men till skillnad från våra branschkollegor är vi också rekryterare. Det är en effektiv kombination som fungerar väl när ett nytt drömjobb ska hittas åt deltagaren. Vi hjälper din anställda att gå vidare i sin karriär, ser till att personen får en ny tjänst och lämnar arbetsplatsen med ljusa framtidsutsikter och som en ambassadör för sin tidigare arbetsplats.

Hur går det till?

1

Uppstartsmöte och behovsanalys

Inledningsvis samlas samtliga involverade parter för att tillsammans lägga grunden för outplacement-processen. Vi ser över vilka individuella behov som finns och lägger fram en första handlingsplan. Ni blir tilldelade en kontaktperson/coach som kommer vara med under hela resan.

2

Kartläggning av nuläge och framtid

Vi tar fram en metodisk strategi för att kunna kartlägga den nuvarande situationen för deltagaren. Vi ser över vilja, kompetenser och vilka möjligheter som finns på jobbmarknaden.

3

Coachning och vägledning för din nya karriär

Tillsammans med tilldelad coach jobbar vi på att bli redo för en ny tjänst. Vi hjälper till i skapandet av CV, personligt brev, LinkedIn-profil och vägleder deltagaren genom karriärforum och kandidatdatabaser.

Kontaktperson/coach är med deltagaren upp till 6 månader.

4

Uppföljning

Efter avslutad outplacement hos oss följer vi alltid upp berörda parter för att säkerställa kvaliteten.

Konsulter med lång erfarenhet av framgångsrik coachning och vägledning.


Vi hjälper dig att hitta ditt nya drömjobb!

Glad affärsmöte

När behövs outplacement?

Outplacement är en effektiv och sparsam lösning när en anställd av olika skäl inte kan, vill eller får stanna kvar vid företaget. Det kan gälla felrekryteringar, sjukdomsfall, förändrade levnadssituationer, konflikter eller externa faktorer.

Skriva anteckningar

Coachning för att komma vidare i karriären

Stora förändringar inom verksamheten kan påverka hos både den anställda, arbetsgivaren och övriga medarbetare. Våra erfarna coacher gör förändringsarbetet lättare och motiverande. Vi jobbar hårt och engagerat för att hjälpa din anställda att komma vidare.  

intervju

Skydda ditt varumärke

Genom outplacement underlättar du inte endast för den anställda som slutar vid företaget. Du skapar dessutom goda möjligheter att bevara ett starkt arbetsgivar- och företagsvarumärke för tidigare, nuvarande och framtida kandidater. Det har länge varit kandidaternas marknad och det gör det extra viktigt att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke. Tillsammans med våra coacher blir anställningens avslut en givande upplevelse som ger deltagaren nya möjligheter på arbetsmarknaden.

pexels-sora-shimazaki-5668858.jpg

Stöd längs hela vägen

När du startar en outplacement-process med oss finns stöd, coachning och vägledning med på hela resan. Vi är med kandidaten upp till 6 månader söker aktivt upp arbetstillfällen och jobbmöjligheter. Vi följer dessutom upp involverade parter i efterhand för att garantera kvalitet.

Vill du höra mer?

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att hitta rätt lösning!

pexels-jimmy-chan-998499.jpg
bottom of page