top of page
shutterstock_397460713.jpg

Headhunting

Det finns många anledningar till varför ett företag kan behöva rekrytera. På Right On ser vi till just ert behov uppfylls genom att leverera kompetenta och erfarna kandidater innan 30 arbetsdagar för träff med er.

Right On levererar er nya specialist eller chef på  endast 30 arbetsdagar.
Vi är specialister på att hitta specialister inom...

Hur går det till?

Vi använder oss av kvalificerade headhunters med lång erfarenhet av kompetensbaserad headhunting för att vi vet att det krävs hög kompetens för att hitta rätt kompetens.

Klicka på respektive steg för att veta mer.

01

KRAVPROFIL

Tillsammans med kund identifierar och diskuterar vi i detalj de krav och villkor som gäller för den specifika chefs- eller specialistrollen. Diskussionen och dokumentationen utgör grunden för sökandet efter rätt kandidat. 

Fästpunkt 1

02

SÖKANDET

Genom noggrant och effektivt sökande, både genom våra egna unika searchmetoder och headhuntingprocess, samt ett stort eget nätverk, digitala plattformar och vår egen kandidatdatabas, hittar vi de mest kvalificerade kandidaterna. I genomsnitt identifierar vi och kontaktar omkring 100-200 kandidater i varje enskilt uppdrag, vilket säkerställer att vi verkligen hittar de bästa tillgängliga kandidaterna på marknaden.

Fästpunkt 2
Fästpunkt 3

03

Med kravprofilen som grund väljer vi ut ett antal kandidater som genomgår strukturerade och kompetensbaserade intervjuer hos oss. De mest lämpade kandidaterna skickas för godkännande hos kund, för att därefter genomgå kvalificerade djupintervjuer hos oss.

KANDIDATER

04

Vi använder en väl beprövad intervjumetod specifikt utformad för att hitta kandidater som matchar de kompetenser som krävs för rollen. Dessutom genomför vi logik- och personlighetstester för att vi ska kunna säkerställa att kandidaten passar in i er organisation såväl affärs- som kulturmässigt. Vi använder oss av Assesios tester MAP och Matrigma som tillämpas för kvalificering av slutkandidater. Referenser tages på slutkandidater.

DJUPINTERVJU

Fästpunkt 4

05

Efter gedigna intervjuer och djupanalys presenteras lämpliga kandidater, med tillhörande CV, både muntligt och skriftligt för godkännande av kunden. Därefter bokar vi in intervjuer mellan kunden och kandidaterna. Från första till sista steg tar det max 30 dagar. 

PRESENTATION

Fästpunkt 5

06

ANSTÄLLNING

När kunden godkänt en utav de presenterade kandidaterna signeras avtalet mellan kund och kandidat. Uppdraget är avslutat och anställningen kan börja!

Vill du höra mer?

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att hitta din nästa stjärnkandidat. 

Våra branscher

Industri
shutterstock_1582400806.jpg


Industri

På Right On är vi specialister på att hitta chefer, specialister, och ingenjörer inom industri över hela Sverige. Vi arbetar konsekvent med svårrekryterade roller och erbjuder tillsättning av svårrekryterade gruppchefer, projektledare, processingenjörer, och automationsingenjörer, för att nämna några. 

Exempel på roller vi har tillsatt och i dagsläget rekryterar:

 • Automationsingenjörer

 • Processingenjörer

 • Elkonstruktörer

 • Konceptkonstruktörer

 • Produktutvecklare

 • Projekteringsledare

 • Projektledare

 • Projektchefer

 • Gruppchefer

 • Regionchefer

 • Verkställande direktörer


Bygg

Anlägging
shutterstock_2125577165.jpg


Anläggning

Right Ons ledare och konsulter har lång erfarenhet av tillsättning av tunga tjänster inom anläggningsbranschen. 

Vi hittar din stjärnkandidat både snabbt och träffsäkert!

Exempel på roller vi har tillsatt och i dagsläget rekryterar:

 • Entreprenadingenjörer

 • Anbudsingenjörer/kalkyl

 • Konstruktörer

 • KMA

 • Projektledare

 • Projekteringsledare

 • Platschefer

 • Arbetsledare

 • Projektchefer

 • Regionchefer

 • Verkställande direktörer

shutterstock_1975903109.jpg


Energi

Energibranschen är mångfacetterad och uppdragen kan variera företag till företag. På Right On hjälper vi bolag som jobbar med bland annat energilösningar, el, värme, vindkraft och solceller.

 

Vi hjälper er att hitta den specialist, ingenjör eller chefbefattning som just ni behöver!

Energi
shutterstock_1343869916.jpg


Infrastruktur

På Right On hittar vi specialister, ingenjörer och chefer inom infrastruktur över hela Sverige. Våra konsulter har tidigare suttit på ledande positioner i näringslivet samt jobbat med headhunting i minst 10 år och är därför experter inom specifikt infrastruktur.

Exempel på roller vi har tillsatt och i dagsläget rekryterar:

 • Entreprenadingenjörer

 • Projektingenjör

 • Geotekniker

 • Kalkyl

 • BIM

 • Projektledare

 • Platschefer

 • Arbetsledare

 • Projektchefer

Infrastruktur
shutterstock_1928082863.jpg


Tekniska konsulter/
samhällsbyggnad

Right Ons ledare och konsulter sitter på stor expertis inom alla discipliner inom samhällsbyggnad med lång erfarenhet av headhunting och tillsättning av tunga roller i branschen. Vi har arbetat med välkända koncerner inom samhällsbyggnad och levererar din tekniska konsult för träff på endast 30 arbetsdagar.

Exempel på roller vi har tillsatt och i dagsläget rekryterar:

 • Elkonstruktörer

 • Automationsingenjörer

 • VA-ingenjörer

 • BIM

 • Miljökonsulter

 • Geotekniker

 • Projekteringsledare

 • Projektledare (samtliga discipliner)

 • Uppdragsledare (samtliga discipliner)

 • Gruppchefer

 • Avdelningschefer 

 • Regionchefer

Tekniska konsulter
Bygg


Bygg

Right On ledare och konsulter har samtliga lång erfarenhet av headhunting och tillsättning av tunga tjänster inom byggbranschen. Vi har arbetat med välkända koncerner inom bygg och kan med stolthet säga att vi hittar din stjärnkandidat både snabbt och träffsäkert.

Exempel på roller vi har tillsatt och i dagsläget rekryterar:

 • Entreprenadingenjörer

 • Anbudsingenjörer/kalkyl

 • Konstruktörer 

 • KMA

 • Projekteringsledare

 • Projektledare

 • Platschefer

 • Arbetsledare

 • Projektchefer

 • Regionchefer

 • Verkställande direktör

IT/Tech
Abstrakt sfär


IT/Tech

Vi har lång erfarenhet inom IT/Tech-branschen och jobbar med alla typer av bolag, från startups till större koncerner och konsultföretag.
 

Exempel på roller vi har tillsatt och i dagsläget rekryterar:

 • Konceptkonstruktörer

 • Produktutvecklare

 • Architects

 • Front/Back End Developers

 • Teamleader

 • Testledare

 • Product Managers

 • CTO


Life Science

På Right On hittar vi projektledare,ingenjörer och chefspositioner inom Life Science över hela Sverige.

 Våra konsulter har tidigare suttit på ledande positioner i näringslivet samt jobbar med headhunting i minst 10 år och är därför experter inom Life Science.

Exempel på roller vi har tillsatt och i dagsläget rekryterar:

 • Projektledare

 • Valideringskonsulter

 • Processingenjörer

 • Valideringsledare

 • Projektledare investeringsprojekt

Kontakt

Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm

 eva@right-on.se  |  Tel: 070 890 03 39

 • Facebook Social Ikon
 • Linkedin Social Ikon

Tack för ditt meddelande!

Fästpunkt 6
bottom of page