top of page

Trender inom rekrytering post-Covid

Uppdaterat: 22 sep. 2021

Pandemin börjar sakta läggas bakom oss men lämnar samtidigt tydliga spår i både privatlivet som affärsvärlden. Vissa delar av ekonomin består intakta, men något som tydligt förändrats är arbetslivet och det som hör till, inte minst rekrytering. De trender som har dykt upp de senaste två åren är sannolikt här för att stanna, åtminstone delar dem. Företag bör anpassa sig för en personalstyrka som helt eller delvis jobbar hemifrån, och ett samhälle som kräver digitalisering på flera plan.

Nya sätt att arbeta


Kort och gott kan man säga att arbetsplatser har frigjorts från begränsningar i tid och rum, och kan definieras som ett slags gränslöst arbete. Många av oss har fått ta del av fördelarna och nackdelarna med att arbeta hemifrån. Teams-möten i pyjamas och ett WiFi som inte vill samarbeta. Efter pandemin återgår många till kontoret eller ordinarie arbetsplats, men långt ifrån alla. Den flexibilitet och effektivitet som tillkommer med distansarbete utgör en huvudanledning till att företag bör fortsätta implementera denna typ av arbete i sin verksamhet.


Trender som video-intervjuer, virtuella rekryteringar, och plattformar för utveckling och utbildning, hör till lösningar som företag vill fortsätta använda efter pandemin. Även om detta var kritiska lösningar för fortsatt rekrytering när dessa inte kunde hållas på plats, effektiviserar de och skalar upp anställningsprocessen även efteråt.


Interim och gig-ekonomin ökar


I och med den flexibilitet som tillkom när pandemin var som värst kunde allt fler anställda arbeta utanför samhällsnormens kontorstimmar. Denna typ av gig-anställning, eller interim, har många fördelar och är en trend som med stor sannolikhet kommer att fortsätta stiga med tanke på dess anpassningsbarhet.


Arbetsgivare kan med fördel anpassa sin verksamhet så att den drar fördel av frilansare och interim-anställda, och utbilda chefer och deras förhållningssätt mot tillfälliga medarbetare.


Arbetsgivarens roll


Det har alltid varit viktigt för det rekryterande företaget att ge ett bra intryck och vice versa, men nu mer än någonsin bör arbetsgivarvarumärket stå i centrum. För att de stjärnkandidater en verksamhet vill attrahera ska välja just ditt företag, måste det tydligt framgå vilka värderingar och arbetsmiljö verksamheten har, och vad ni kan erbjuda de anställda.


Inte minst blir marknaden alltmer konkurrerande, och det är kritiskt att ett företag reflekterar över sitt varumärke från stund till stund. Vad kan ni erbjuda som andra företag inom branschen inte kan? Post-Covid kommer med tre nyckelord; flexibilitet, samarbete och behov. Se över verksamhetens arbetsformer och erbjud möjlighet för distansarbete om möjligt, lägg fokus vid samarbetstekniker och verktyg, samt se till att du som arbetsgivare lyssnar till de anställdas behov.


Digitalisering och spetskompetens


Dessa nya digitala trender kräver givetvis en personalstyrka som har den tekniska expertis som behövs för att lyckas. Att som företag satsa på utbildning och kompetensutveckling är därför kritiskt för att säkra en framgångsrik verksamhet och personal.


Anställningsbehov av ingenjörer, tekniker och ett flertal roller inom livsvetenskap, kommer att öka i takt med att digitaliseringen blir en framgångsnyckel för företag. Rekrytering av dessa kräver lång erfarenhet och expertis, och bolag vinner mycket på att anlita ett rekryteringsbolag för dessa avancerade och svårrekryterade roller.


Vad gör du och ditt företag för att framtidssäkra och digitalisera bolaget? Kommentera nedan och dela med dig av dina egna tankar.


Teamet på Right On

 29 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page