top of page

Skillnaden mellan rekrytering och headhunting

Vi på Right On skriver ofta om headhunting som det mest effektiva sättet att identifiera och lokalisera ny kompetens till företaget. Och vi ser att det blir allt vanligare inom rekryteringsprocesser att själva identifiera, lokalisera och kontakta kandidater med hjälp av avancerade sökmetoder. Men vad är det egentligen som skiljer traditionell rekrytering och headhunting åt?


Två strategier mot samma mål

Begreppen rekrytering och headhunting används ofta synonymt trots att det finns viktiga skillnader mellan de två. Rekrytering och headhunting kan sägas vara två olika strategier som båda används för att hitta nya talanger till företaget.


Traditionell rekrytering går ut på att kandidater söker sig till den lediga tjänsten genom en jobbannons. Rekryteringsprocessen är mer reaktiv eftersom de kandidater som söker är de enda som tas i åtanke för jobbet. Det innebär att antalet potentiella kandidater blir färre och trots att flera personer förmodligen söker sig till jobbet innebär det inte nödvändigtvis att den perfekta kandidaten för rollen har hittats.


En av de positiva aspekterna med rekrytering är att de som söker tjänsten ofta är väldigt motiverade och intresserade av företaget. Trots det passar de flesta sällan kravprofilen och de nödvändiga spetskompetenserna finns sällan i kandidatdatabaser eller jobbforum, vilket leder till att processen kan bli utdragen. Med headhunting kan tidsåtgången alltid garanteras då det i stället är företaget eller en headhunter som går in och själva hittar samt kontaktar potentiella kandidater (som sällan är aktivt jobbsökande).


Varför headhunting?

Till skillnad från rekrytering är headhunting mer utav en proaktiv process då den som headhuntar inte väntar på att kandidaten kommer till headhuntern utan tvärtom. Headhuntern kavlar upp ärmarna, lyfter på luren och söker upp de bästa kandidaterna för tjänsten. I en headhuntingprocess ligger fokus mycket mer på att hitta den kandidat som matchar kravprofilen bäst med rätt erfarenhet och kompetens.


Även om en headhuntingprocess brukar inkludera en platsannons precis som vid en rekrytering, sitter inte headhuntern och väntar på att kandidater ska trilla in. Det är i stället ett aktivt arbete där headhuntern kan styra över antalet potentiella kandidater. Ofta har headhunting en större kandidatpool eftersom potentiella kandidater kan inkludera de som i dagsläget redan har ett jobb. Dessa passiva kandidater kanske jobbar för en konkurrent, eller ännu inte tänkt tanken på att byta jobb, men är öppna för nya möjligheter i karriären. Dessutom är det ofta de passiva kandidaterna som besitter de specifika kompetenser som den vakanta rollen kräver.


Rekrytering och headhunting är alltså olika strategier mot samma mål. Flera faktorer väger in när du väljer mellan de två tillvägagångssätten, även om headhunting oftast är bäst för att hitta exakt rätt kompetens som rollen kräver. Ibland är kandidatmarknaden mager då få personer besitter den expertis som behövs, vilket innebär att traditionell rekrytering inte kommer att lyckas med att hitta rätt.
27 visningar0 kommentarer

Comentarios


bottom of page