top of page

Så jobbar en headhunter!

På Right On arbetar vi engagerat och framåtlutat… och hittar svårrekryterad spetskompetens. Att headhunting är en av de mest effektiva rekryteringsstrategierna är det få som har missat, och det kräver både hög expertis, en tydlig metodik, och en ordentlig dos tålamod för att lyckas. På Right On lägger vi i högsta växeln för att hitta de mest attraktiva kandidaterna på marknaden. Så här jobbar våra headhunters!


Vad är headhunting?

Vi har tidigare förklarat vikten av att fortsätta rekrytera, trots ostadig ekonomi och en flyktig arbetsmarknad. Det är där headhunting kommer in som den mest effektiva metoden för att identifiera och lokalisera potentiella kandidater när konkurrensen på arbetsmarknaden intensifieras.


Headhunting kräver hög expertis och stor ansträngning, då de attraktiva talangerna på arbetsmarknaden ofta inte söker självmant till den lediga tjänsten. Det krävs av headhuntern att kavla upp ärmarna och lyfta på luren för att rätt kompetens ska hittas. Att gå in och ihärdigt headhunta är nyckeln till att inte riskera att gå miste om de kandidater som företag faktiskt behöver.


  1. Sökandet efter potentiella kandidater


En grundläggande aspekt av headhunting är sökandet. På Right On inleder alltid våra headhunters med att kartlägga sådant som arbetshistorik, prestationer, förmågor och motivationsfaktorer hos den potentiella kandidaten, för att därefter kontakta rätt personer för tjänsten.


Arbetet som sker innan etablering av en första kontakt ser ofta ut som en noggrann granskning av potentiella kandidaters sociala medier, i syfte att “lära känna” kandidaterna och forma en uppfattning av vad hen är ute efter. Genom att förstå kandidatens bakgrund och behov kan headhuntern därefter anpassa kontakten i linje med detta. Headhuntern hittar ett antal intressanta och potentiella kandidater, mellan 100-200 personer, och kontakter sedan dessa (ofta via mejl eller på LinkedIn). Vid första kontakt är det av stor vikt att lyssna på kandidaterna med nyfikenhet, och låta dessa uttrycka sina intressen, behov och önskemål med en potentiell ny tjänst. På så sätt blir interaktionen genuin och en förtroendefull relation kan skapas.


  1. Vad vill kandidaten ha?


På sätt och vis är headhunting en säljande process, då det handlar om att sälja in den vakanta tjänsten till de potentiella kandidaterna. I likhet med ovan steg, är det viktigt som headhunter att identifiera vad den potentiella kandidaten är ute efter. Vad saknas i hens nuvarande tjänst och vad behöver ett framtida jobb kunna erbjuda? På Right On ser våra headhunters till att dessa kritiska frågor kan besvaras tidigt i processen för att inte förlora kandidatens intresse. När den som headhuntas vet att den nya tjänsten kan erbjuda det som i dagsläget saknas är halva jobbet redan gjort! Därefter fortskrider arbetet som en “vanlig” rekryteringsprocess, med urval, intervjuer, eventuella tester och slutligen presentation för kunden.


  1. En osynlig arbetsmarknad


Som headhunter måste du vara beredd på att de personer du tar kontakt med tvekar inför erbjudandet, trots att jobbet möter kandidatens önskemål och förväntningar. Att byta jobb är en stor omställning, och som headhunter blir det därför viktigt att vara beredd på ett nekande svar. En vanlig strategi hos headhunters är att boka in en uppföljning när kandidaten är tveksam, då lite betänketid kan vara det som krävs för att ta chansen och byta jobb.


Det är viktigt att ha i åtanke att dagens krävande arbetsmarknad ofta döljer många tjänster och möjligheter, såväl som många potentiella kandidater. Den “synliga” arbetsmarknaden kan likställas med jobbannonser (både i tidningar och digitalt) och täcker ungefär en femtedel av hela marknaden. Det innebär att en överlägsen majoritet av de tjänster som tillsätts sker genom kontakter och nätverk, något som headhunters är medvetna om och varför ett “nej” inte bör tas med för stort allvar. Det är dessutom något som är viktigt för företag att ha i åtanke när de går in i en ny rekryteringsprocess.


Genom att scanna den “osynliga” arbetsmarknaden har våra headhunters möjligheten att lokalisera och ta fram kandidater som företag inte får tillgång till i en traditionell rekryteringsprocess!


Läs mer om hur vi jobbar med headhunting.

14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page