top of page

Outplacement – när en anställd inte kan, vill eller får vara kvar

Ibland är en omorganisering av arbetskraften oundviklig, och då blir det viktigt att kunna ge stöd och vägledning åt dina anställda. Organisationer måste kunna anpassa sig till dagens föränderliga arbetslandskap för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. Genom en outplacementlösning hjälper du dina medarbetare att gå vidare i karriären samtidigt som företagets värde står sig starkt.

Vad är outplacement och när blir det aktuellt?

Förändringar på arbetsplatsen och inom personalstyrkan kan ske både fort och oväntat. När en chef, medarbetare och arbetsplats tvingas att, av olika skäl, gå skilda vägar fungerar outplacement som ett stöd för att hitta ett nytt jobb. En coach anlitas för att strategiskt lägga upp en plan och stötta deltagaren från uppsägning till ny anställning.

Som begrepp är outplacement inte helt solklart och upplevs ofta som negativt just för att det är relaterat till uppsägning av personal. Vi menar på att outplacement som lösning på en avslutad anställning snarare främjar individens personliga- och karriärutveckling. Det är en tjänst som hjälper dig och dina medarbetare att avsluta en anställning under eftertänksamma och strukturerade former.

Hur fungerar outplacement?

Inledningsvis möts du och outplacementkonsulten i ett uppstartsmöte där du får berätta mer om era behov vid företaget. Fortsättningsvis möts konsulten med din anställda där de individuella behoven ses över och en första handlingsplan läggs fram. I en outplacementlösning kartläggs ofta både den nuvarande situationen för deltagaren samt framtidsutsikter. Vilka kompetenser besitter din medarbetare och vilka möjligheter finns det på jobbmarknaden?

Fokuset ligger hela tiden på kandidaten och hur denna ska komma vidare i sin karriär. Genom coachning och stöd från kvalificerade outplacementcoacher får deltagaren snart en ny tjänst och lämnar arbetsplatsen med ljusa framtidsutsikter och som en representant för sin tidigare arbetsplats. Outplacement gynnar nämligen nuvarande som framtida medarbetare som fungerar som ambassadörer för företaget och dig som arbetsgivare. Anställningens avslut blir en givande upplevelse som ger deltagaren nya alternativ på arbetsmarknaden. Du får möjlighet att bidra till en lösning som gynnar samtliga involverade parter.

Fördelar med outplacement!

  • Din anställda får hjälp att ta sig vidare och hitta sitt nya drömjobb

  • Ett effektivt sätt att ge stöd och vägledning åt en uppsagd medarbetare

  • Ett proffsigt avslut på en anställning

  • Signalerar att du som arbetsgivare tar ansvar för och bryr dig om din personal

  • Stärker ditt arbetsgivarvarumärke

Vill du veta mer om outplacement? Right On har en unik process som är anpassad till både chefer och medarbetare där fokuset ligger på att få ut din anställda i jobb så fort som möjligt. Eftersom samtliga konsulter arbetar med både outplacement och rekrytering dagligen kan vi effektivt hjälpa kandidaten att hitta sitt nya drömjobb!
53 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page