top of page

Headhunting eller Rekrytering, vad passar bäst för ditt företags behov?

Det är välkänt att det finns olika strategier för att hitta den optimala kandidaten för en specifik befattning. Men vad är egentligen skillnaden mellan rekrytering och headhunting, och vilken strategi är mest gynnsam när man letar efter en särskild typ av kandidat?


Skillnaderna mellan headhunting och rekrytering är att headhunting är en mer riktad och proaktiv metod som används för att söka och attrahera specifika kandidater, medan rekrytering är en mer generell och öppen process som innebär att locka kandidater som har svarat på annonserade jobb. Valet av metod beror på positionens svårighet samt dess attraktionsvärde.


Vad är fördelarna med headhunting?

Headhunting kräver hög expertis, då de attraktiva kandidaterna på arbetsmarknaden ofta inte söker självmant till den lediga tjänsten. Att gå in och gå in med headhuntingsmetodik är nyckeln till att inte riskera att gå miste om de kandidater som företag eftersöker och på så sätt attrahera kandidaten.


Fördelarna med headhunting är blandannat:

Svåråtkomliga kandidater: Det gör det möjligt att nå kandidater som inte aktivt letar efter jobb, inklusive de som redan är anställda och trivs på sina nuvarande positioner.

Hög kvalitet: Headhunting är en effektiv metod för att säkerställa att de kandidater som kontaktas verkligen har den kompetens och erfarenhet som krävs för tjänsten.

Minimerad felrekrytering: Headhuntade kandidater har kompetensen som matchar tjänstens behov både med skallkrav samt personliga egenskaper vilket minskar risken för felrekrytering.

Snabbare process i rekryteringen - Att upprätthålla en snabbare process för att behålla kandidaten.


Till vilka roller passar Headhunting?

Headhunting används främst för att fylla högre befattningar, och mer svårrekryterade roller så som ingenjörer,specialister & chefsbefattningar, det vill säga positioner som kontinuerligt inte kollar jobbannonser. Där det då kan vara svårt att hitta kandidater genom traditionell rekrytering.


Till vilka roller passar rekrytering?

Rekrytering är en mer generell och öppen process där företag oftast annonserar lediga jobb och lockar kandidater som själva ansöker. Rekrytering passar bättre för tjänster som inte kräver en hög specialistkompetens.

Vilken strategi är bäst?

När det kommer till att hitta rätt personer inom specifikt industri/energi/teknik, infrastruktur samt bygg och anläggning, vet vi vet att det är svårt att hitta rätt kandidater med det som krävs,och att det krävs innovativa metoder. Headhunting har visat sig vara en effektiv metod för att nå den spetskompetens som branschen efterfrågar. Att tänka utanför boxen, i det här fallet genom headhunting, kan vara nyckeln till att attrahera de bästa kandidaterna inom ovannämnda branscher.
11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page