top of page

4 anledningar till interim

Uppdaterat: 22 juni 2021Flexibilitet och förändringsförmåga är idag nyckelfaktorer för företagets framgång, inte minst när det gäller personaltäckning och kompetensförsörjning. Både Eva, grundare av Right On och verksam inom rekrytering sedan 1997, och jag, verksam interimskonsult under långa perioder sedan 2002 i olika chefspositioner, märker hur efterfrågan på interimstjänster och förståelsen för de fördelar interimslösningar tillbringar ökar. I många fall ersätter till och med en interimstjänst en tänkt rekrytering.


Här listar vi 4 anledningar till varför en interimslösning kan vara din lösning:


1. Kort uppstartssträcka

Med en interimskonsult som är van att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter och organisationer, har lång erfarenhet att själv driva och ta egna initiativ samt själv hitta och etablera de nätverk inom organisationen som behövs, får ni snabb förstärkning utan att binda upp befintlig personal för handledning och introduktion.


2. Vägledande katalysator vid förändring

En senior interimskonsult har stor erfarenhet från olika branscher och organisationer. De bidrar därför till nya perspektiv i både affärsstrategin och genomförandet av förändringsprocessen, men inte minst kan de dela med sig av tidigare organisationers erfarenheter och misslyckanden som blir till stor vinst för er. En extern konsult kan även minska intern friktion då förslagen kommer från en externt obunden person, utan personlig agenda.


3. Frisk personal och stärkt arbetsgivarvarumärke

När en vakans plötsligt uppstår eller förstärkning av organisationen behövs måste detta lösas, och ofta snabbt. Det är tyvärr fortfarande vanligt att låta befintliga medarbetare axla detta ansvar utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, med stor risk för att tappa tid, fokus, energi och resultat, för att inte tala om den stora risken för sjukskrivning och utbrändhet som i rasande fart har accelererat de senaste åren p.g.a. bland annat organisationsförändringar, kostnadsbesparingar och den ökade trenden att byta arbetsgivare mer frekvent än tidigare.


Kostnaderna för dessa följder är mycket större för både personal, organisation och arbetsgivarvarumärke än den extra kostnad som uppkommer vid tillfällig inhyrning. Tyvärr tas oftast inte detta med i beräkningen vilket skapar långsiktiga och förödande negativa effekter som är svåra att reparera. Att i stället snabbt tillföra externt stöd visar att du som ledare värdesätter personalen och är mån om deras hälsa.


4. Stöttning & Mentorskap

Att ge yngre förmågor med kortare arbetslivserfarenhet anställning fungerar utmärkt när arbetsuppgifterna innehåller mestadels förvaltning och är ett kostnadseffektivt sätt att hålla nere personalkostnaderna som många företag börjar anamma när utbudet av kompetenta konsulter inom fler segment nu finns att tillgå. När stora förändringsprojekt behövs kompletterar man med senior konsulterfarenhet vilket säkerställer snabba och säkra resultat samtidigt som de juniora medarbetarna får vägledning och lärdomar som gör att de inför nästa förändringsresa är mer rustade för att ta större ansvar och driva projekten med interna resurser. På detta sätt erbjuder vi en långsiktig investering som håller mycket längre än den tid då våra interimskonsulter går in.

Bästa resultat Genom att ha ett tydligt syfte och målsättning med uppdraget når ni bästa möjliga resultat på ett kostnadseffektivt sätt. Det är dessutom viktigt att sätta tidsplan, avgränsningar och eventuella andra resurser som kommer krävas för uppdraget. Detta löser vi tillsammans när vi startar ett projekt. /Sylvia Martinsson, Konsultchef på Right On

92 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page