top of page

Så undviker du felrekrytering

När resurser och tid läggs på att rekrytera en kompetent och lämplig kandidat är det aldrig kul när det blir fel. Trots att en rekrytering är kostsam är en felrekrytering ofta ännu dyrare. Eftersom att det är människor och föränderliga situationer vi arbetar med kan en hundraprocentig rekrytering aldrig garanteras, men däremot kan vi sträva mot att undvika det i så stor utsträckning som möjligt.


Vi går igenom konsekvenserna av att rekrytera fel och delar med oss av våra bästa tips för att det ska bli rätt på första försöket!


Vad förlorar du på en felrekrytering?

När rekryteringen misslyckas kan kostnaderna skjuta i höjden beroende på vilken typ av befattning du letar efter och ligger i snitt på 700 000 kronor. Gäller rekryteringen en chef eller specialist kan en felrekrytering resultera i en summa upp mot en miljon kronor. I summan ingår annonsering, möten, administration, och inte minst kostnaden för att anlita en rekryteringspartner eller rekryterare internt. Men oftast finns ju behovet av att fylla en viktig tjänst kvar, så nu behöver du lägga samma summa en gång till...


Men det är inte bara utgifterna inom rekryteringen som kostar dig. Att avvakta med en nödvändig tillsättning kan bli minst lika dyr. För var dag som går utan en tjänst tillsätts förlorar du som företagsledare tusentals kronor tillsammans med ett produktionsbortfall.


En felrekrytering påverkar även den resterande verksamheten och kan bidra till känslor av frustration och stress hos berörda kollegor. Dels riskerar en saknad roll på företaget att någon annan på bolaget får ta på sig ytterligare arbetsuppgifter, något som blir påfrestande ju längre det går innan tjänsten tillsätts. Överbelastning kan på längre sikt leda till att anställda säger upp sig, och där tillkommer ytterligare ett behov av rekrytering och som företagsledare får du dras med kostnaden för ännu en rekryteringsprocess. Vidare ska risken av att förlora kunder mer långsiktigt också ökar när resurserna inte räcker till.


Hur undviker du felrekrytering?

Trista sanningar åsido. Hur undviker du att lägga stora summor på en rekrytering som inte gör mer än att ta dig tillbaka till startrutan?

  • Noggrant förarbete

En tydlig och strukturerad grund är nyckeln till en lyckad och kvalitativ rekrytering. Förarbetet påverkar hela processen, så det är ingen dum idé att ta lite extra tid till att utforma ett grundligt ramverk för tjänsten. Vilka från företaget kommer att vara inblandade i rekryteringen? Vilka kompetenser och egenskaper letar vi efter? Ett noggrant förarbete bidrar dessutom till en god kandidatupplevelse.

  • Var tydlig

Felrekrytering handlar ofta om att det inte framgår tillräckligt tydligt vilka krav och önskemål som finns för rekryteringen, samt vad det är tänkt att den nyanställde ska göra. Lägg lite extra tid på att definiera kravprofilen för att denna ska kunna förmedlas utan missförstånd. I samband med tydliga krav behöver det också framgå i annonsen vad företaget letar efter för typ av person och vilka förväntningar som finns på kandidaterna.

  • Magkänsla!

Det är viktigt att kandidaten som slutligen anställs är rätt och passar in på företaget organisatoriskt såväl som kulturellt. Ha i åtanke att du kan ditt företag bäst och att du aldrig förlorar på att låta någon annan bidra med sin bedömning innan ett beslut tas. Låt rekryteringen ta den tid det tar tills du hittar helt rätt.

  • Onboarding

Värdet av en välutvecklad onboarding ska inte glömmas. Den nyanställde bör ordentligt introduceras för verksamheten och vad som förväntas av henne/honom. För att undvika kostsamma och felaktiga beslut måste den nyanställde komma in i sina arbetsuppgifter tillräckligt snabbt och få hjälp på vägen. En välinvesterad onboarding och en tydlig introduktionsfas underlättar processen märkvärt, även när den sker digitalt.


Ett sista tips är att ta hjälp av en rekryteringspartner vid tyngre rekryteringar. Statistik visar att ungefär hälften av rekryteringar misslyckas, men med hjälp utav en extern part kan du undvika att hamna där själv.


Dela gärna med dig nedan av dina egna tips för att undvika felrekryteringar! Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss.


Right On


21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page