top of page

Så bygger du ett starkt employer brand

Vi har tidigare talat om vikten av ett starkt employer brand, också kallat arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivarvarumärket är ett sätt för ditt bolag att sticka ut på marknaden och skapar större möjligheter att attrahera och bevara kompetens i verksamheten. Nedan går vi igenom vad ett employer brand är, varför det behövs och framför allt, hur du gör för att stärka ditt arbetsgivarvarumärke.


Vad är ett employer brand?

Vare sig du vill eller inte har ditt företag ett employer brand. I mångt och mycket är ditt arbetsgivarvarumärke företagets rykte som arbetsgivare och den bild tidigare, nuvarande och framtida anställda har av verksamheten och organisationen som arbetsplats.


Arbetsgivarvarumärket handlar om löner och förmåner vid anställningen, men även arbetsplatsens kultur och rekryteringsprocessen påverkar ditt employer brand och hur du attraherar och bevarar kompetens.


Varför är det viktigt?

Omgivningens bild av företaget och hur det är att arbeta där påverkar givetvis hur pass väl du attraherar rätt personer till organisationen, och just därför är det viktigt att arbeta på både den interna och externa bilden av företaget som arbetsgivare.


I tidigare inlägg har vi talat om kandidatens marknad, något ställer nya krav på hur företag attraherar, behåller och utvecklar kompetens. Det är inte längre möjligt för arbetsgivare att välja och vraka bland kandidater utan det gäller att sticka ut på marknaden för att attrahera rätt kompetens. Med ett starkt employer brand ökar du chanserna att effektivisera rekryteringsprocesser eftersom kandidaterna själva söker sig till organisationen!


Hur gör du?

Först och främst, att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke kan ta tid och kräver ofta engagemang från både företagsledare som medarbetare. Ett klokt första steg kan därför vara att ta vara på de resurser som redan finns vid företaget- de anställda. Låt de som redan jobbar vid företaget gå i god för arbetsplatsen och förmedla en positiv bild av verksamheten som känns äkta och trovärdig.


Med ovanstående i åtanke är det givetvis viktigt att alla på företaget faktiskt trivs och tycker om arbetsplatsen. Investera därför i dina anställdas välmående och lyssna på deras behov. Jobba med kompetensutveckling och håll regelbundna, individuella utvecklingssamtal.


Avslutningsvis skapas ett starkt varumärke genom kontinuerlig, enhetlig och tydlig kommunikation, som dessutom bör ligga i linje med företagets värderingar, budskap och löften. Det handlar i mångt och mycket om att skapa positiva associationer och erfarenheter mellan företaget och dess konsumenter. Det sker när relationen till den kompetens du vill attrahera till organisationen alltid grundar sig i en tydlig referenspunkt. Utgå från vad ditt företag kan erbjuda och varför det är fördelaktigt att arbeta just hos er, och dela med er av både hårda och mjuka värden. Ett framgångsrikt employer brand kommer från att framstå som en attraktiv arbetsgivare och faktiskt vara det!


Right On
14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page