top of page

Preboarding och onboarding- så gör du!

Utöver en lyckad rekryteringsprocess är preboarding och onboarding ett kritiskt steg för att få din nya anställda att trivas och stanna kvar på företaget. Det handlar om att skapa en välkomnande atmosfär och en smidig uppstart, men kanske framförallt, att förlänga anställningscykeln. Vi går igenom preboarding och onboarding och delar med oss av våra bästa tips för att få din nya medarbetare up-and-running!


Preboarding är ett slags förarbete innan onboardingsprocessen inleds. I stora drag är preboarding ett sätt att introducera medarbetaren för den nya arbetsplatsen och företaget direkt efter att avtal har signerats. Ge din nya anställda information och kunskap kring verksamheten för att känna sig exalterad och medveten om vad som väntar. Preboarding är ofta en bra investering för företag att sprida ett gott rykte om arbetsplatsen som ofta skapar en kedjeeffekt och lockar till sig ännu fler talanger.


Onboarding är ett begrepp som fler känner till och förstår vikten av. Onboarding är det första intrycket av arbetsplatsen och fungerar som ett minnesvärt första steg i anställningen. Introduktionen till den nya tjänsten är en stor möjlighet för företaget att presentera verksamhet och kollegor, samt ge den nya medarbetaren tillgång till alla nödvändiga verktyg, dator, koder och så vidare.


En lyckad onboarding bidrar till att den nyanställda känner sig välkommen och redo att inleda sin nya anställning.


Förberedelse är nyckeln!

Introducera din nya medarbetare för verksamheten så fort kontraktet är signerat. Ett förberett introduktionsmail är ett enkelt sätt att skapa ett värdefullt första intryck för den nyanställda och kan smidigt modifieras för varje ny personen som inleder sin tjänst vid företaget. Tänk kvalitet över kvantitet och utforma en introduktion som är intresseväckande, rolig och personlig!


Innan första arbetsdagen bör du som arbetsgivare se till att den nyanställda får tillgång till värdefull och nödvändig information om arbetsplatsen, företagskulturen och sin nya roll. En medarbetare som får möjlighet att läsa in sig på ovanstående blir mer bekväm och trygg när arbetet väl drar igång. Bjud in din nya medarbetare till relevanta forum och kanaler, och varför inte anordna ett ordentligt välkomnande på kontoret?


Kom ihåg att vara försiktig med att inte överbelasta din nyanställda med enorma mängder information den första arbetsdagen, utan fokusera på en lättsam start och informera istället var han eller hon kan vända sig om frågor dyker upp.


Håll det enkelt, tydligt men framförallt roligt

Inför jobbstarten är det administrativa ett nödvändigt ont, men återigen behöver onboardingen, och framförallt inte preboardingen, kännas tung och slitsam. Genom att digitalisera alla dokument som ska signeras och dokumenteras kan administrationen vid jobbstarten bli en smärtfri och effektiv process. Låt pappersarbetet vara den trista biten som bockas av direkt första arbetsdagen, och fokusera sedan på att den nyanställdas roll och de roliga utmaningar som väntar. Inget ger ett så pass bra intryck som en bra energi på arbetsplatsen!


Utvärdering

Följ upp onboarding-processen genom att regelbundet utföra mätningar för att se om den lyckats eller om du missat något. Redan 1-2 veckor efter anställningens start kan du skicka ut en enkät där den nya medarbetaren får svara på frågor angående arbetsplatsen, kollegor och intrycket av onboardingen i stort. Ta reda på hur pass sannolikt det är att den nyanställda skulle rekommendera arbetsplatsen till någon annan och om han eller hon har några förslag på förbättringar inför kommande onboarding-processer.


Att kontinuerligt mäta processen underlättar för företaget att agera snabbt på onboardingens svagheter och justera dessa missar. Räkna med att onboardingen bör sträcka sig så långt som 6 månader och fortsätt att utföra mätningar regelbundet. Utifrån dessa utvärderingar kan du finslipa på en pre- och onboardingplan som går att implementera så fort någon ny börjar vid företaget! På så sätt säkerställer du en smidig uppstart vid den nya arbetsplatsen och ökar chansen att medarbetaren trivs med sin roll och stannar kvar länge med företaget.


Har vi missat något? Dela gärna med dig av dina bästa tips för en lyckad preboarding och onboarding!


Right On

117 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page