top of page

Maxa kandidatupplevelsen!

På dagens arbetsmarknad är det kandidaten som styr. De företag som har det i åtanke vinner när konkurrensen hårdnar- att publicera en jobbannons och vänta på att rätt kandidat ska hitta dit är inte längre en framgångsrik strategi. Att istället implementera en bra kandidatupplevelse i företagets employer brand ökar dina chanser att attrahera kompetens till verksamheten och få ett “Ja!” från kandidaten.


Kandidatens upplevelse av företaget under rekryteringsprocessen är avgörande för om denna tackar ja eller nej. Från första intrycket till intervju och avslut gäller det att som arbetsgivare sätta sig i kandidatens sits och därifrån forma tänket kring varje steg i kandidatresan. Modern rekrytering analyserar och samlar in information om kandidaterna för att kunna visualisera hur omvärlden uppfattar företaget för att sedan kunna anpassa rekryteringsprocessen.


Från kandidat till ambassadör

Kandidaten, vare sig denna blir anställd vid företaget eller inte, för med sig den upplevelse hen fått under mötet med företaget. Kom ihåg att varje kandidat kan vara nästa medarbetare, en framtida kund och med stor sannolikhet en direkt eller indirekt ambassadör för företaget. Word–of-mouth är ett kraftfullt men tvåsidigt verktyg, då rekommendationer på detta vis kan både gynna och motarbeta ditt företags varumärke.


Att ge kandidaten en inbjudande och motiverande upplevelse redan vid inledning av rekryteringsprocessen kommer både att främja hela verksamheten samtidigt som det ger den nyanställda en positiv attityd vid arbetets start- något som bidrar till en högre arbetsmoral och ökad produktivitet.


Vad är “kandidatupplevelse” i praktiken?

Kort och gott är kandidatupplevelsen de känslor och uppfattningar kandidaten har inom varje steg av rekryteringsprocessen. Dessa steg inkluderar vanligtvis jobbansökan, intervju, feedback och eventuellt onboarding och introduktion. För att optimera kandidatens upplevelse behöver dessa steg utvärderas för att identifiera vad som kan förbättras.


De allra flesta kandidater har en egen uppfattning av företaget redan innan de söker. På ett eller annat sätt har många varit i kontakt med företaget tidigare, och mycket av kandidatupplevelsen ligger därmed i vad omgivningen har för bild av er. Recensioner och feedback från kunder, anställda och tidigare kandidater är värdefullt för att få en känsla för vad de som redan är engagerade i företaget värdesätter och inte. På detta vis kan ni utveckla ett employer brand som bygger på dessa värdegrunder, samtidigt som det blir tydligt vad som kan förbättras.


När ni vet vilka värderingar ni vill bygga arbetsgivarvarumärket kring och vilka signaler ni vill skicka ut bör detta tydligt och genuint kommuniceras ut. Se till att det ni förmedlar till era kandidater speglar innehållet på samtliga av företagets plattformar och den interna medarbetarupplevelsen.


Snabba tips för en maxad kandidatupplevelse!

  1. Underlätta ansökningsprocessen. Lägg tid på en smidig användarupplevelse som gör det enkelt för kandidaten att ansöka. Krångliga system skapar frustration som i värsta fall leder till att ni tappar kandidater.

  2. Informera hela vägen. Undvik att förlora kandidater på grund av otydlig information och missar i kommunikationen. Direkt vid första kontakt med kandidaten kan ni informera om nästa steg i processen så att kandidaten vet vad som väntar.

  3. Tacka av kandidater rätt. Många kandidater söker flera jobb samtidigt och det är därmed klokt som arbetsgivare att meddela de kandidater som inte är aktuella för tjänsten så fort som möjligt. På så vis slösar ni varken eran egen eller kandidatens tid.

  4. Fördomsfri rekrytering. Det är lätt att omedvetna fördomar kommer upp till ytan under rekryteringsprocessen, såsom kön, ålder eller etnicitet. Vi jobbar därför hela tiden mot att skapa en fördomsfri rekrytering som främjar mångfald och inkludering och vi uppmuntrar våra kunder att göra detsamma.

  5. Onboarding! Kandidatupplevelsen är inte över bara för att rekryteringen är avslutad. Lägg tid på en lyckad onboarding som säkerställer att den nyanställda snabbt kommer på banan och känner sig motiverad inför sin nya roll och arbetsuppgifter.


Hur jobbar ni för att toppa kandidatupplevelsen? Dela gärna med dig i kommentarsfältet.


Right On
16 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page