top of page

Ledarskap och samarbete under post-Covid

Det har inte undgått många att Coronapandemin förändrat arbetssituationen ur flera aspekter och inte minst varifrån vi jobbar. Hur kan du som arbetsgivare anpassa din ledarstil efter distansarbete och upprätthålla en engagerad och närvarande arbetsgrupp?


Microsofts arbetstrendsindex från 2021 visar att 73% av respondenterna (30 000 respondenter i 31 länder) vill ha en fortsatt möjlighet till distansarbete. Det faktum att en stor del av anställda föredrar, och i mångt och mycket kräver, en möjlighet till fortsatt distansarbete sätter anspråk på ledarskap inom företag och en djupdykning i samarbete när arbetet allt mer digitaliseras. Som ledare kan du ställa dig några frågor som kan underlätta en definiering om varför samarbete är så viktigt och varför vi finns som team. Fundera på vad som händer om teamet inte ses. Fråga dig själv hur du bidrar till dina anställda och vad arbetsgruppen förväntar sig av dig. För att stärka teamkänslan och skapa ett målfokus på arbetsplatsen kan du som arbetsgivare lägga fram mindre målsättningar och milstolpar. Vad ska vi vara nöjda med om ett år? Vad ska vi göra tillsammans för att nå våra mål? Hur ska vi fira våra framgångar?


Vi har samlat ihop några förhållningspunkter som kan vara viktiga att komma ihåg när arbetsplatsen ska anpassas efter pandemin.


Öppenhet och tillit

När restriktionerna släpper fungerar människor olika i sitt sätt att återgå till arbetet. Vissa längtar tillbaka till kontoret och den sociala miljön som finns på arbetsplatsen, medan vissa har upptäckt fördelarna med att arbeta hemifrån. Som ledare är det viktigt att vara lyhörd och visa intresse för sina medarbetare. Ta reda på hur dina anställda mår och har det just nu. Vad kan du som ledare göra för att lyssna till dina anställdas behov? Var här beredd att göra anpassningar och vara flexibel.


Kommunikation

Kom ihåg att hålla en öppen dialog och kommunikation med din arbetsgrupp. För att bygga en tillitsfull kommunikation kan du följa dessa tekniker:

  • Kommunicera empatiskt

  • Använda jag-språk

  • Lyssna aktivt

  • Visa intresse

  • Ställa öppna frågor

  • Uttrycka din önskan

  • Fokusera på nu och framåt

  • Ta ansvar

Kommunikation som sällan är fördelaktig utan snarare avståndstagande, innefattar en dialog som är avbrytande, oengagerad, styrande, generaliserande, med ett fokus på dåtid och vad personen ifråga inte gör bra. Undvik dessa för att skapa ett ledarskap som möter dina anställda halvvägs. Som ledare och arbetsgivare kan du boka in korta avstämningar med ditt team, båda individuellt och gemensamt, för att följa upp på hur samtliga mår och hur arbetet fungerar.


Flexibilitet

Vi har redan snuddat vid ordet flexibilitet, men det är viktigt att poängtera hur nödvändigt det är, nu mer än någonsin, att skapa en flexibel och anpassningsbar arbetsmiljö. Skapa en struktur för det dagliga arbetet och inför möten som är anpassat utifrån dina medarbetares behov. Fundera på hur arbetslaget kan mötas på digitala plattformar, som Teams eller Zoom.


Med det i åtanke behöver inte allt förändras, de strukturer och rutiner som fortfarande fungerar behöver inte arbetas bort. Det handlar snarare om att välkomna en större öppenhet för ett modifierat arbetssätt och att exempelvis tillåta jobb på avvikande arbetstider.


En alltmer digitaliserad arbetsplats kräver en ledare som kan tydliggöra vad som förväntas av teamet. Var närvarande och hjälp till när det behövs. Det ingår i arbetsgivarens ansvar att utforma en arbetsmiljö som fungerar för samtliga, är ergonomisk, och motverkar ohälsosam stress. Var en supporter som är villig att rycka in när det behövs och jobba mot tillit och samarbete trots att arbetet sker hemifrån.


Har du några tips för bra ledarskap och samarbete under post-Covid? Dela gärna med dig i kommentarerna!


Teamet på Right OnKällor:

Microsoft Work Trend Index 2021

35 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page