top of page

Interim- en lösning som förstärker ditt företag

Det finns många anledningar till varför ett företag kan behöva en interimchef eller specialist. Det kan handla om en plötslig uppsägning, föräldraledighet eller ett sjukdomsfall. Utan vidare behöver ett behov täckas på bolaget som och att hitta den perfekta kandidaten kan ta tid. En interimanställning hjälper till att snabbt fylla luckan under tiden som en långvarig ersättare rekryteras.


Vad är interim?

Interim beskriv enklast som en tillfällig lösning på en situation inom bolaget där en roll behöver fyllas snabbt. Om en VD snabbt avgår behöver företag senior och erfaren arbetskraft som kan leda verksamheten framåt under tiden som en ny VD rekryteras.


En interimslösning kan likaså vara fördelaktig vid omorganiseringar inom bolaget eller vid problematiska situationer som att siffror sjunkit eller konflikter uppstått. En interimskonsult kan i det läget rycka in, analysera verksamheten och fungera som en strategisk och engagerande drivkraft.


Fördelar med att hyra en interimskonsult


  1. Täcka temporär vakans och tillfälliga behov


Som ovan nämnt fyller en interimskonsult snabbt ett behov inom företaget. Det fungerar som en effektiv och sparsam lösning innan en långsiktig ersättare rekryterats.


  1. Senior arbetskraft och specialistkunskap


En interimskonsult har ofta lång erfarenhet av olika företag och deras arbetssätt. De är ofta seniora, erfarna och har utfört interimsuppdrag tidigare. En interimslösning innebär ofta att konsulten är överkvalificerad för rollen och kan bidra med kompetens som företaget tidigare inte lyckats rekrytera in med en tillsvidareanställning. Den korta perioden interimskonsulter närvarar innebär att onboarding-processen utesluts samtidigt som högre krav ställs. Det leder till omedelbar leverans och konkreta resultat.


  1. Företagsutveckling


Studier visar att ungefär hälften av medelstora företag någon gång har valt att ta in en interimslösning. Det är företag som väljer att ta tillvara på möjligheten att hyra in extern arbetskraft som sitter på ett utifrån-perspektiv och kan granska verksamheten med nya ögon. Från en interimskonsult får du ofta ärlig och konstruktiv feedback och lösningar baserat på lång erfarenhet inom din bransch.


Funderar du på att hyra en interimskonsult? Läs mer: https://www.right-on.se/interim12 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page