top of page

Idag är det svårare än någonsin att rekrytera ingenjörer inom alla branscher

"Det gäller att vässa sina strategier för att hitta rätt kandidat och bevara kompetens i verksamheten"

Pressmeddelande


På Right On vet vi att jakten på ingenjörer inte är någon dans på rosor.


För att hitta rätt ingenjörskompetens kräver oftast omfattande och ihärdigt sökande och inte sällan behöver letandet kompletteras med lite kreativitet.


VD och grundare Eva Weinefalk menar på att bolag måste anpassa sina strategier för att attrahera ingenjörer och sticka ut på marknaden.


Efter mina 20 år i branschen har jag lång erfarenhet av att driva headhuntingföretag och har insett vilka utmaningar företag står inför när ingenjörer ska rekryteras. Det finns flera faktorer som lägger grunden för lyckad rekrytering, där headhunting är det främsta verktyget för att hitta de kandidater som har rätt kompetens och uppfyller kravprofilen. På Right On jobbar vi med headhunting som huvudsakliga metod för att hitta den spetskompetens som företag behöver. Det gäller att granska marknaden och nå ut till både aktiva och passiva kandidater.


Varför är ingenjörer svåra att rekrytera?


Bristen på ingenjörer inom de flesta områden är minst sagt aktuell och företag blir därmed tvungna att konkurrera om en spetskompetens som är svår att hitta. Inom framförallt infrastruktur, industri, bygg och IT/Tech är ingenjörer en utmaning att rekrytera och i dagsläget är förväntningar och krav höga på kandidaterna. Med färre som utbildar sig inom de tekniska fälten saknas den kompetens som krävs i och med att samhället utvecklas och digitaliseras.


Företag tror generellt sett att det är tillräckligt att annonsera efter ingenjörer till bolaget, men marknaden förändras och ingenjörer idag drivs av spännande uppdrag, en skälig lön, bra förmåner och starka värdegrunder hos företaget. Det krävs att företag aktivt söker sig till ingenjörerna och parallellt odlar och vårdar ett starkt arbetsgivarvarumärke för att attrahera lämpliga kandidater.


Sökandet


Det är lätt att hamna i samma gamla rekryteringsprocesser som alltid har fungerat, men när konkurrensen efter duktiga ingenjörer är så pass hög som den är idag räcker det inte att vänta på att kandidaten själv ska söka sig till den vakanta tjänsten. Trots att någon inte aktivt söker en tjänst betyder det inte heller att personen är inte är villig att byta jobb. I själva verket är varannan arbetstagare redo att byta jobb. Det innebär att rutiniserade rekryteringsprocesser missar de “passiva” kandidaterna och rekryteringen bör anpassas därefter.


Givetvis kan annonsering kan ge avkastning, men rekryteringskonsulter behöver kavla upp ärmarna och lyfta på luren för att rätt kompetens ska hittas. Vi måste gå in och ihärdigt headhunta för att nå de kandidater som företag behöver.


Attrahera


På Right On kompletterar vi headhunting och search med en målgruppsanpassad marknadsföring på sociala kanaler. Genom att skapa rikt innehåll och framförallt en tydlig företagsimage attraherar vi jobbsökande ingenjörer. LinkedIn fungerar som ett forum där ingenjörer och arbetsgivare kan samlas och hitta nästa möjlighet och nästa medarbetare.


För företag blir det viktigt att utforma sitt varumärke så att värdeord, personlighet och företagskultur står i centrum. På så vis kan bolagets image fungera som ett supplement till sökandet och locka till sig ingenjörer som ser en attraktiv arbetsplats.


Onboarding


Utöver en lyckad rekrytering är en lyckad onboardingprocess nästa kritiska steg för att få din nyanställda att trivas och stanna kvar på företaget. Konkurrensen efter ingenjörer är hög på marknaden och för dig som arbetsgivare blir det därför viktigt att skapa en välkomnande atmosfär och en smidig uppstart för att förlänga anställningscykeln och bevara kompetens vid bolaget.


Onboarding är det första intrycket av arbetsplatsen och fungerar som ett minnesvärt första steg i anställningen. Introduktionen till den nya tjänsten är en stor möjlighet för företaget att presentera verksamhet och kollegor, samt ge den nya medarbetaren tillgång till nödvändig och värdefull information.


Om företag kan kombinera effektiv headhunting, ett starkt varumärke med en tydlig värdegrund, samt en smidig och lyckad onboarding, kommer den ingenjörskompetens som behövs i verksamheten att bli avsevärt mycket lättare att lokalisera och bevara.25 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page