top of page

Framtidens viktigaste chefsegenskaper

Vilka kompetenser skapar en bra ledare? Marknaden förändras konstant i takt med digitalisering och nya arbetssätt. För chefer blir det viktigt att vara anpassningsbar för dessa förändringar och möta anställda med en tydlig, flexibel, och personlig ledarstil. Vi listar de viktigaste egenskaperna hos framtidens chefer.


  1. Kommunikation och coachning


En grundläggande byggsten i en verksamhet är skapandet. Det ansvaret faller på chefen i företaget som blir ägaren som driver organisationen framåt. Det leder till att den kommunikativa och coachande förmågan blir otroligt viktig, mer eller mindre avgörande, för att nå ut till alla anställda inom företaget. En chef måste kunna motivera, inspirera och skapa förståelse för vilka beslut som måste tas för att uppnå företagets målsättningar. Det handlar om direktiv och arbetsrutiner som ligger i linje med verksamhetens vision.


Organisationer är i ständig rörelse vilket skapar stora utmaningar för ledarskap. Att engagera samtliga medarbetare kan vara krävande och sätter press på ledningen att möta krav som uppstår under arbetets gång. För en chef är det viktigt att skapa tydliga riktlinjer och ha i åtanke att förändring kräver snabbt beslutstagande och flexibla lösningar.


  1. Anpassning och förändring


I takt med att omvärlden digitaliseras och anpassas förändras likaså det traditionella kontoret och distansarbete blir allt vanligare. Ett förändrat arbetslandskap skapar ett behov av ett nytt slags ledarskap där medarbetare kan arbeta hemifrån i en mer flexibel vardag. Att som ledare kunna möta medarbetarnas förväntningar och krav på arbetet blir viktigt i relation till konkurrens och talang på marknaden. Kom ihåg att en mer flexibel, digitaliserad arbetsmarknad innebär ökade jobbmöjligheter för samtliga anställda vilket gör det ännu viktigare att arbeta aktivt mot att bevara talang i verksamheten.


Framtidens chefer kommer konstant att behöva möta dessa förändringar, både stora och små, och det blir viktigt för ledare att engagera medarbetarna och skapa förståelse för förändringsarbete inom verksamheten. Genom att experimentera med möjliga framtidsscenarier blir hela teamet engagerat i potentiella lösningar och eventuella förbättringar.


  1. Mindre ego och mer personlighet


En tydlig trend som framtidens chefer bör ta till sig är ett ledarskap som i viss mån frångår den traditionella ledarstilen. Framtiden vill se chefer som visar medkänsla och sårbarhet och vågar bli mer personliga med sina medarbetare. Som ledare vill du jobba mer aktivt mot företagets värderingar och att organisationens anställda känner att dessa stämmer överens med deras egna värdegrunder. För unga människor som tar sig an arbetslivet idag är det detta som är drivkraften, rätt värderingar och ett arbete de brinner för, snarare än lönen.


Framtiden behöver chefer som stöttar sina medarbetare, tar till sig feedback och konstant jobbar mot en arbetsplats som inspirerar, motiverar och uppmuntrar de anställda. Våga vara nyfiken, öppen, ödmjuk och inse kraften i att inte veta och kunna allt själv. Ett företag byggs upp och skapas av alla medarbetare i företaget, tillsammans med en chef som kan leda mot ett anpassningsbart, flexibelt, personligt och framgångsrikt företag.


Vilka egenskaper anser du att en bra chef bör ha? Dela gärna med dig i kommentarsfältet.


Right On29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page