top of page

Attrahera och bevara rätt talanger!

Kandidatens marknad ställer nya krav på hur företag attraherar, behåller, och utvecklar kompetens. De företag lyckas sticka ut på en marknad full av talanger kommer att lyckas bättre i konkurrensen om kandidaterna. Hur kan ditt företag implementera effektiv rekrytering och skapa ett framgångsrikt team av medarbetare? Vi delar med oss av våra bästa tips för att lyckas på marknaden.


Utveckla ditt arbetsgivarvarumärke

Många kandidater ser till att sätta sig in i företaget som anställer och gör detta genom att leta omdömen och rekommendationer från tidigare anställda. Det gör att du som arbetsgivare idag måste granska ditt eget varumärke och fundera på vilka värderingar du ställer dig bakom. Den som söker jobb idag har många möjligheter att hitta information om lediga jobb och arbetsplatser de är intresserade av, och rekommendationer från tidigare medarbetare blir därmed en avgörande faktor vid val av arbetsgivare.


Som arbetsgivare gäller det att synas och nå ut till rätt målgrupp. Att arbeta strategiskt och med skapa målbilder kring vilka medarbetare du vill ha med i verksamheten är nyckeln till att fånga in rätt kandidater. Först när du vet vilken kandidat du letar efter och vill tala till kan du börja arbeta målgruppsanpassat.


Skapa en stark organisation

Ytterligare en faktor för att bibehålla de medarbetare du redan har organisationen samt stärka ditt arbetsgivarvarumärke, är att ta hand om dina anställda och låta de medverka i rekryteringen som ambassadörer för företaget. Lägg vikt vid social närvaro, konversationer, och engagemang. Låt dina anställda berätta om verksamheten och dela med sig av sina egna erfarenheter och varför det är så bra att arbeta hos just ditt företag.


Det handlar i mångt och mycket om att förmedla en känsla om vad det är som gör att ditt företag sticker ut bland alla andra. Använd sociala kanaler, bilder, videos och, som sagt, dina anställda för att höras genom bruset.


Introducera rätt

Krångla inte till det för kandidaterna utan anpassa ansökningsprocessen så att det blir så lätt som möjligt att söka till tjänsten. Utgå från din målgrupp och fundera på var de befinner sig och vilka kanaler som är mest lämpade när du riktar annonsen för tjänsten. Den digitala aspekten får inte heller gå förlorad. Gör det lätt för kandidaterna att söka jobbet genom mobil och sociala medier.


Rekryteringen är inte avslutad när kontraktet är påskrivet utan introduktionen är minst lika viktig för arbetsgivarvarumärket och en smidig uppstart för den anställda i verksamheten. Se till att utforma en strukturerad och informativ introduktion där organisationens strategier och mål blir tydliga för alla inblandade. Introduktionen är viktig för ditt varumärke och framtida rekryteringar, men även för den nya medarbetaren att känna sig välkommen och redo att ta sig an sin nya roll.


Glöm inte bort att rekrytering alltid är aktuellt för företag. Anställda byter jobb eller går i pension, så att värna om ditt varumärke i alla olika aspekter av verksamheten är kritiskt för att inte förlora talanger. Lägg fokus vid kompetensutveckling av nuvarande personal i form av utbildningar och seminarier. På detta sätt skapar du ett kostnadseffektivt arbete och anpassar arbetsplatsen till de värderingar och målsättningar ni strävar mot.


Dela gärna med dig om vad du och ditt företag gör för att stärka organisationens varumärke och attrahera samt bevara de bästa kandidaterna!


Right On

24 visningar0 kommentarer

Comentários


bottom of page