top of page

Trots osäkra tider råder kompetensbrist på marknaden- viktigare än någonsin att fortsätta rekrytera!

En ostadig ekonomi och en flyktig arbetsmarknad; förändringar som för arbetsgivare och företagsledare är svåra att ha kontroll över. I dessa oroliga tider råder fortfarande en brist av kompetens hos företag och det blir ännu svårare att attrahera kvalificerade kandidater som inte vågar släppa sin nuvarande tjänst. Vi menar på att nu, mer än någonsin, måste arbetsgivare utnyttja de verktyg som finns till hand och fortsätta rekrytera för att inte hamna efter konkurrenterna. Vi delar med oss av våra bästa tips för företag i behov av rekrytering i osäkra tider!


  1. Ta vara på möjligheterna- headhunting


När ekonomin sviktar är det många som väljer att behålla sin nuvarande arbetsroll och undviker att lämna tryggheten med en fast anställning och slänga sig ut i jobbsök. Önskad kompetens är nu ännu svårare att attrahera, då få vågar släppa taget om sin nuvarande tjänst.


Trots osäkerheter kan företag inte sluta rekrytera, istället bör möjligheter att fortsätta lokalisera ny kompetens utvärderas noggrant. Headhunting som metod för rekrytering är i dagsläget nödvändigt för att identifiera och lokalisera potentiella kandidater när konkurrensen på arbetsmarknaden intensifieras. Ta dessutom möjligheten att attrahera de svårrekryterade talangerna som inte fått behålla sitt jobb till följd av förändringar på marknaden.


  1. Bli ännu mer digital


Trots den bekvämlighet som finns i invanda rutiner och processer när ny kompetens ska rekryteras till företaget, uppmuntrar vi dig att tänka utanför boxen och bli kreativ när det gäller rekrytering. Kandidaterna söker sig inte självmant till vakanta tjänster under en tid som denna, utan nu gäller det för företag att jobba med sälj och utnyttja de digitala möjligheter som faktiskt inte behöver försämra rekryteringsprocessen… snarare tvärtom!


Skapa er en starkare digital närvaro på olika plattformar, bli ännu mer säljande i kontakt med potentiella kandidater, och maximera digitala intervjuer och möten. På så vis hamnar du steget före de företag som istället väljer att pausa all rekrytering när marknaden är osäker, och skapar möjligheter att nå fram till personal som upplever en osäkerhet i byte av jobb.


  1. Fortsätt rekrytera!


Utan nödvändig kompetens i företaget blir det omöjligt för verksamheten att nå målsättningar och långsiktig planering. Det är nu ni har chansen att växa! Vi råder därför företag att fortsätta rekrytera för att inte riskera bolagets framtida tillväxt. Passa på att få in spetskompetens i verksamheten som konkurrenterna inte vågar satsa på.


Hur tänker ni kring rekrytering på en osäker marknad? Dela gärna med dig av dina tips för fortsatt rekrytering!


Right On14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page