top of page

Trendspaning inom rekrytering- tips inför 2023!

Det gångna året har skapat utmaningar för, inte minst, rekryteringsföretag landet runt. Samtidigt som behovet av spetskompetens finns kvar, drar sig många för att lämna en trygg anställning. Rekryteringsföretag måste anpassa sin metodik i linje med ett spänt ekonomiskt klimat. Dessutom ser vi tydliga utvecklingar rörande fördomsfri och inkluderande rekrytering, något som rekryteringsföretag bör anamma för att hänga med i ett mer fördomsfritt 2023.


1. Flexibelt och uthålligt ledarskap i en osäker ekonomi


2023 fortsätter att vara kandidatens marknad, något som blir tydligt när spetskompetens blir ännu svårare att hitta och potentiella kandidater inte är lika intresserade av att byta jobb. I och med den kärva ekonomin och hybrida arbetsmöjligheter, har kandidaterna insett sitt värde, vilket skiftar maktbalansen på jobbmarknaden.


Detta innebär att företag måste se kandidaten som kund i första hand och lyssna noggrant på deras behov och önskemål. Företag måste lägga större vikt vid så kallad “employee experience” som syftar till medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen, från sin första arbetsdag till sin sista. Det gäller för arbetsgivaren att jobba mot ett inkluderande ledarskap där bolagets värderingar blir en drivande faktor för attrahering och rekrytering av kompetens.


De företag som lyckas i 2023 är de som omdefinierar chefsbegreppet och utvärderar arbetsplatsens klimat dagligen. För lönsamma bolag gäller det att förhålla sig till den mångfald och de olikheter en arbetsgrupp består av, och att snabbt kunna återhämta och anpassa sig till snabba förändringar och utmaningar på marknaden.


2. Vikten av ett tydligt employer brand på en mångfaldig marknad


Vi har tidigare talat om vikten av ett starkt arbetsgivarvarumärke för att attrahera och bevara talanger i företaget, något som blir ännu tydligare i det nya året.


Nu gäller det för företag att sticka ut från mängden och synas på flera forum och plattformar. Kandidaterna vill bemötas personligt och lyssnar på fördelarna arbetsplatsen kommer att ge dem i form av välmående och utveckling. Det som av företaget kommuniceras ut bör nå en mångfaldig marknad som välkomnar alla, oavsett kön, etnicitet eller funktionsvariation.


I 2023 kräver kandidaterna en engagerad arbetsgivare som visar tydliga värderingar så som fördomsfri rekrytering, diversifierade team och ett arbete mot en jämlikt arbetsplats.


Vilka förändringar och förbättringar jobbar du mot i det nya året? Dela gärna med dig i kommentarerna.


Right On
14 visningar0 kommentarer

Comentarios


bottom of page