top of page

Alltid lika svårt att rekrytera spetskompetens till bolag

Vi går sakta men säkert in i en tid som är oviss men där företag måste fortsätta förstärka sin verksamhet med spetskompetens och svårrekryterade ingenjörer och specialister. Det är där headhunting kommer in som det mest effektiva sättet att lokalisera ny kompetens till företaget.


Spetskompetens på en konkurrenskraftig marknad

Ingenjörsyrket är idag förgrenat i en mängd olika specialistområden och kompetenser, något som innebär att hitta rätt person för jobbet inte alltid är en dans på rosor. Att lokalisera den kandidat som besitter den expertis och de kompetenser som er specifika tjänst kräver, innebär att en traditionell rekryteringsprocess inte alltid räcker till.


På dagens arbetsmarknad ser vi en brist på ingenjörer inom de flesta områden vilket leder till en ökad konkurrens mellan företag inom framförallt bygg, infrastruktur, industri och tekniska ingenjörer. Just för den utmaning ingenjörsrekrytering skapar när förväntningar och krav är höga på kandidaterna, blir det viktigt för företag att använda sig av professionella headhunters med lång erfarenhet och stor förståelse för branschen.


Ingenjörsrekrytering med ren headhunting

Då marknaden är i ständig förändring behöver företag göra mer än enbart annonsera en vakant tjänst och hoppas på det bästa. Dagens kandidater som besitter den spetskompetens ni är ute efter drivs av spännande uppdrag, en skälig lön, goda förmåner, och inte minst, starka värdegrunder hos företaget. Som arbetsgivare gäller det att vara aktiv och söka sig till ingenjörerna istället för att vänta på att rätt kandidat ska dyka upp. Väldigt sällan ger annonsering avkastning, utan det gäller för rekryteringskonsulter att gå in och söka upp spetskompetens som oftast inte är aktivt arbetssökande. På Right On vet vi att vi måste gå in och ihärdigt lokalisera, kontakta, intervjua och verifiera kandidater för att nå den kompetens som företag idag behöver.


Det är vitalt för företag att vårda ett starkt arbetsgivarvarumärke för att attrahera lämpliga kandidater. På Right On kompletterar vi headhunting och search med en målgruppsanpassad marknadsföring på sociala kanaler. I huvudsak handlar det om att skapa rikt innehåll och framförallt en tydlig företagsimage för att lokalisera jobbsökande ingenjörer med spetskompetens.


På Right On är vår upplevelse att oavsett oro på marknaden så har företag konsekvent behov av spetskompetens för att fortsätta stå starka inom sin bransch.
15 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page