top of page

3 rekryteringstrender att ha koll på under hösten

Hösten bär med sig en hel del förändringar och nya aktuella trender. Vi kickstartar därför augusti med att dela med oss av tre rekryteringstrender att ha koll på, såväl som tips till företag som vill stå stadigt i osäkra tider!


Fortsatt rekrytering i en svajig konjunktur


När ekonomin blir ansträngd leder det inte sällan till att företag stramar åt sin verksamhet i ett försök att möta de nya förhållandena på marknaden. Men trots storskaliga avskedningar och osäkra arbetssituationer behöver företag fortsätta att rekrytera och bevara kompetens inom företaget.


Lösningen blir således inte att avstå från att anställa, utan istället att lägga ännu mer fokus på att rekrytera rätt person. Trots att en rekrytering kan vara kostsam är vikten av att ha rätt medarbetare på plats ännu viktigare i tuffa tider. Under hösten påverkas flera branscher av en kompetensbrist på marknaden, och i och med att konkurrensen hårdnar kan vi se en tydlig trend av att företag tar hjälp av specialister vid rekrytering. På så vis minimeras risken för felrekrytering och personalplanering underlättas, och dessutom blir rekryteringsprocessen än mer värdefull och kvalificerad. Headhunting blir ett hjälpsamt verktyg för företag att få in nischad kompetens i verksamheten när den behövs som mest.


Flexibilitet hos både kandidat och arbetsgivare


Parallellt med att kompetensbristen ökar, påverkas även maktbalansen på arbetsmarknaden. Det är, som vi alla vet, kandidatens marknad, vilket innebär att arbetsgivare måste möta de krav som ställs på arbetsgivare idag. Vi ser även att arbetslivet blir allt mer av hybrid karaktär, ett skifte som pandemi och lågkonjunktur mer eller mindre påskyndar, och kandidater reflekterar allt mer över sitt värde och sina behov i relation till anställning. Kandidater söker efter en arbetsgivare som tydligt kommunicerar företagets “why”, bolagets värderingar och som kan möta kandidater i deras önskemål och behov.


Till följd av detta blir employer branding ett koncept som inte får bortprioriteras. Ett starkt varumärke skapas genom kontinuerlig, enhetlig och tydlig kommunikation, som ligger i linje med företagets värderingar, budskap och löften. Genom att erbjuda fördomsfria rekryteringsprocesser, en synlig mångfald och diversifiering, kommer du inte enbart framstå som en attraktiv arbetsgivare- du kommer faktiskt att vara det!


Samspel mellan digitalt och fysiskt


När en hybrid arbetsplats får mer fäste är det kanske inte förvånande att vi även ser en fortsatt användning av digitala lösningar under rekryteringsprocessen. Samtidigt som den digitala rekryteringen är här för att stanna, ökar behovet för det fysiska och personliga mötet. För till skillnad från digitala, kan fysiska rekryteringar ofta underlätta kommunikation och skapa ett starkare engagemang. Genom att kombinera digitala och fysiska rekryteringar kan en flexibel och effektiv rekrytering bestå, samtidigt som det mänskliga mötet bevaras!


Hur kommer du jobba med rekrytering under hösten? Dela gärna med dig av dina egna tips!


40 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page